Geodezja Bochnia Kraków Jarosław. Usługi geodezyjne małopolska, Podkarpacie. Geodezyjna obsługa inwestycji.

Wykaz synchronizacyjny - równoważnik

Wykaz synchronizacyjny (równoważniki) działki jest to dokumentem wykonywany przez firmę geodezyjną w przypadku wystąpienia rozbieżności oznaczeń nieruchomości pomiędzy stanem faktycznym działki ujawnionym w aktualnej Ewidencji Gruntów i Budynków (wypis z rejestru gruntów) a danymi zawartymi w księdze wieczystej (lub w przypadku braku księgi wieczystej w LWH lub ZD).

Sporządzony przez geodetę uprawnionego wykazy synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej lub może służyć do założenia kw (w przypadku jej braku), co jest niezbędne przy sprzedaży bądź przekazaniu nieruchomości.

Często występujące przypadki w trakcie sporządzania równoważnika:
- działka posiada KW (w KW ujawniony numer parceli katastralnej), działka ewidencyjna w sposób dokładny odpowiada parceli katastralnej lub kilku parcelom
- działka nie posiada założonej księgi wieczystej (posiada LWH lub ZD), działka ewidencyjna nie odpowiada parceli katastralnej (należy wykonać podział parcel)

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl