Geodezja Bochnia Kraków Jarosław. Usługi geodezyjne małopolska, Podkarpacie. Geodezyjna obsługa inwestycji.

Tyczenie domu, wytyczenie budynku na działce.Zlecenie tyczenia budynku, terminy.

Inwestor zleca wytyczenie budynku naszej firmie, następnie ustalamy dokładny zakres prac oraz rezerwujemy termin tyczenia domu w porozumieniu z Kierownikiem Budowy oraz Wykonawcą. Jesteśmy gotowi zrealizować tyczenie niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji projektowej.


Niezbędna dokumentacja projektowa, opracowanie geodezyjne projektu.

Inwestor udostępnia projekt budowlany (w wersji papierowej lub cyfrowej PDF/CAD). Aby przygotować dane geodezyjne i wytyczyć budynek niezbędne są rysunki „projekt zagospodarowania terenu - PZT” oraz rysunek „rzut fundamentów”. Rezultatem opracowania geodezyjnego projektu jest szkic tycznia budynku.


Wytyczenie budynku w terenie.

Etap pierwszy prac terenowych to zaznaczenie palikami obrysu ścian zewnętrznych budynku, następnie w bezpiecznej odległości od przyszłego wykopu zaznaczane są osie budynku (lub obrysy ścian zewnętrznych) na ławach ciesielskich (drutowych), dodatkowo zakładany jest reper (punkt wysokościowy) który w szczególnym przypadku może odpowiadać wysokości  „zera budowlanego” które określone jest w projekcie budynku. Po zakończonych pracach terenowych, geodeta uprawniony dokonuje czynności wpisania wytyczenia budynku do dziennika budowy.

 

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl