Boisko wielofunkcyjne w Kłaju

Obsługa geodezyjna zadania "Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni okólnej wraz z drenażem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa w Kłaju."

Inwestor: Gmina Kłaj

Wykonawca: Tamex S. A.

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl