Autostrada [A4] Rzeszów - Jarosław

Obsługa geodezyjna części prac na autostradzie A-4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450. Obsługa obejmowała układ drogowy autostrady i węzłów autostradowych, przebudowę dróg poprzecznych, budowę miejsc obsługi podróżnych, budowę urządzeń wyposażenia infrastruktury autostradowej.

Inwestor: GDDKiA Rzeszów

Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A.

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl