Boisko wielofunkcyjne w Kłaju

Obsługa geodezyjna zadania "Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni okólnej wraz z drenażem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa w Kłaju."

Inwestor: Gmina Kłaj

Wykonawca: Tamex S. A.

Mapy na terenie Gminy Oświęcim

Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grojec (około 120 ha) oraz w miejscowości Brzezinka (około 150 ha).

Inwestor: UG Oświęcim

Autostrada [A4] Radymno - Korczowa

Obsługa geodezyjna części prac na autostradzie A-4 odcinek Radymno (bez węzła) – Korczowa długości ok. 22 km (m.in. obsługa sieci, obsługa budowy 22 przepustów pod autostradą - przepusty skrzynkowe z betonu zbrojonego oraz przepusty rurowe pod rogami dojazdowymi).

Inwestor: GDDKiA Rzeszów

Wykonawca: J&P AVAX S.A.

Bramownice systemu poboru opłat viaTOLL

Mapy do celów projektowych w miejscu lokalizacji bramownic (woj. Podkarpackie), mapy do celów projektowych do zasilania bramownic wraz z ZUDP dla System poboru opłat drogowych - viaTOLL.

Inwestor: GDDKiA

Wykonawca: Kapsch

Biuro małopolska

mgr inż. Piotr Janus

Tel. 511 098 064
pj@geo.dezja.pl

Jodłówka 43a
32-765 Rzezawa
NIP 868-178-25-38Biuro Podkarpacie

mgr inż. Damian Jędruchów

Tel. 500 857 349

dj@geo.dezja.pl

Maleniska 38a
37-500 Jarosław
NIP 792-202-96-36Zapytania ofertowe

 

Tel. 501 897 871
Tel. 500 696 363

mg@geo.dezja.pl